#architektura_informacji #information_architecture


5th Scientific Conference WIAD23 (World Information Architecture Day) „Orientation and wayfinding” with the paper: Wayfinding na lotniskach – badania architektury informacji online i offline, UMK Toruń/online 2023. [EN: Wayfinding at airports  online and offline information architecture research].

Sajna-Kosobucka P., Architektura informacji w witrynach internetowych Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” 2022, 60(2), pp. 44–71. DOI: 10.36702/zin.906. [Information architecture on the websites of the Law and Justice, and the Civic Platform].

Sajna-Kosobucka P., Zjawisko tutorializacji a architektura informacji w tutorialach typu carousel posts na Instagramie [in:] Architektura Informacji. Badania i Praktyka (eds. E. Głowacka, W. Kortas), Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2022, pp. 199-220. [EN: The phenomenon of tutorialization and information architecture in carousel post tutorials on Instagram].

Kosobucka P., Architektura informacji a synestezja – rozważania teoretyczne i przykłady zastosowania w praktyce, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2020, nr 2 (25), pp. 9-28. [EN: Information architecture and synesthesia – theoretical considerations and examples of practical use].

Kosobucka P., Radio Uniwersytet – architektura i zarządzanie informacją. Master’s Thesis, Nicolaus Copernicus University, 2021. [EN: Radio Uniwersytet – architecture and information management].

4th Scientific Conference WIAD22 (World Information Architecture Day) with the paper: Architektura informacja a networking – analiza dyskursu medialnego w serwisach społecznościowych, UMK Toruń/online 2022. [EN: Information architecture and networking – media discourse analysis on social networking sites].

„V Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów” with the paper: Architektura informacji w nowych technologiach komunikacyjnych wykorzystywanych przez polskie i amerykańskie partie polityczne, UJ Kraków/online 2021. [EN: Information architecture in new communication technologies used by Polish and American political parties at 5th Seminar of Young Media and Communication Experts].

International Scientific Conference WIAD21 with the paper: Jak wzbudzić ciekawość na Instagramie – architektura informacji w tutorialach typu carousel posts, UMK Toruń/online 2021. [EN: How to arouse curiosity on Instagram – Information Architecture of carousel tutorials].

2nd Nationwide Scientific Conference WIAD20 „Architektura informacji istotą projektu” with the paper: Architektura informacji a synestezja – rozważania teoretyczne i przykłady zastosowania w praktyce, UMK Toruń/online 2020. [EN: Information architecture and synesthesia – theoretical considerations and examples of use].

2nd Scientific Conference „Digital Ninjas” with the paper: Zjawisko selling happiness na Instagramie – relacje na linii influencer-konsument i architektura informacji profili marek, Academia Social Ninja Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków/online 2022. [EN: Selling happiness phenomenon on Instagram – influencer-consument relationships and information architecture of brands’ profiles].