#dziennikarstwo_danych #data_journalism


Kosobucka P., The future of media: data journalism and synesthetic communication [in:] Future of Media, Changing Journalism and New Communication (eds. R. Sajna-Kunowsky, A. Garczewska), Bydgoszcz 2020, pp. 53-67.

Kosobucka P., Dziennikarstwo bazodanowe w przestrzeni radiowej – analiza form prezentacji danych, „Com.press” 2020, 3(1), pp. 78-93. [EN: Database journalism in the radio space – analysis of data presentation forms].

Kosobucka P., Data Journalism and Politics: Election DataBot, European Data Journalism Network and Media 3.0 Foundation, „Świat Idei i Polityki” 2019, tom 18, pp. 393-408.

Kosobucka P., Data Journalism – pozyskiwanie i wizualizacja danych za pomocą narzędzi Google. Bachelor’s Thesis, Kazimierz Wielki University, 2019. [EN: Data journalism – data acquisition and visualization using Google tools].

„IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów” with the paper: Dziennikarstwo bazodanowe w przestrzeni radia online, UKW Bydgoszcz 2019. [EN: Database journalism in the online radio space at 4th Seminar of Young Media and Communication Experts].