#komunikacja / #communication


5th Scientific Conference in the series Knowledge-Communication-Action entitled „New communication revolution” organized by the Institute of Journalism, Media and Social Communication, with the paper: Współczesne formy komunikacji na Instagramie w czasie wojny w Ukrainie, Jagiellonian University, Kraków, 2022. [EN: Contemporary forms of communication on Instagram during the war in Ukraine].

Kosobucka P., The future of media: data journalism and synesthetic communication [in:] Future of Media, Changing Journalism and New Communication (eds. R. Sajna-Kunowsky, A. Garczewska), Bydgoszcz 2020, pp. 53-67.

„V Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów” with the paper: Architektura informacji w nowych technologiach komunikacyjnych wykorzystywanych przez polskie i amerykańskie partie polityczne, UJ Kraków/online 2021. [EN: Information architecture in new communication technologies used by Polish and American political parties at 5th Seminar of Young Media and Communication Experts].

International Conference „The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication” with the paper: Possible future forms of synesthetes’ communication, UKW Bydgoszcz 2019.