Media / Media / Medien

Wybrane wywiady i artykuły w mediach:

Artykuł dla Product South nt. zastosowania synestezji w technologii: How to engage the 5 senses in tech (2.11.2020).

Wywiad dla Careerzilla nt. data journalism: Episode 8. How big data changes professions (8.10.2020).

Wywiad dla Radia PiK nt. synestezji: Kolorowe życie synestetów (15.06.2018).


Autopromocja w ramach współpracy z amerykańską organizacją STEAMid (2023):

Przemówienie dla ukraińskich kobiet i dziewcząt z okazji Święta Niepodległości w Ukrainie, w ramach inicjatywy Steminist (2022): [links soon]