#media


5th Scientific Conference in the series Knowledge-Communication-Action entitled „New communication revolution” organized by the Institute of Journalism, Media and Social Communication, with the paper: Współczesne formy komunikacji na Instagramie w czasie wojny w Ukrainie, Jagiellonian University, Kraków, 2022. [EN: Contemporary forms of communication on Instagram during the war in Ukraine].

Sajna-Kosobucka P., Zjawisko tutorializacji a architektura informacji w tutorialach typu carousel posts na Instagramie [in:] Architektura Informacji. Badania i Praktyka (eds. E. Głowacka, W. Kortas), Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2022, pp. 199-220.

Kosobucka P., The future of media: data journalism and synesthetic communication [in:] Future of Media, Changing Journalism and New Communication (eds. R. Sajna-Kunowsky, A. Garczewska), Bydgoszcz 2020, pp. 53-67.

Kosobucka P., Dziennikarstwo bazodanowe w przestrzeni radiowej – analiza form prezentacji danych, „Com.press” 2020, 3(1), pp. 78-93. [EN: Database journalism in the radio space – analysis of data presentation forms].

Kosobucka P., Data Journalism and Politics: Election DataBot, European Data Journalism Network and Media 3.0 Foundation, „Świat Idei i Polityki” 2019, tom 18, pp. 393-408.

Kosobucka P., Radio Uniwersytet – architektura i zarządzanie informacją. Master’s Thesis, Nicolaus Copernicus University, 2021. [EN: Radio Uniwersytet – architecture and information management].

Kosobucka P., Data Journalism – pozyskiwanie i wizualizacja danych za pomocą narzędzi Google. Bachelor’s Thesis, Kazimierz Wielki University, 2019. [EN: Data journalism – data acquisition and visualization using Google tools].

4th Scientific Conference WIAD22 (World Information Architecture Day) with the paper: Architektura informacja a networking – analiza dyskursu medialnego w serwisach społecznościowych, UMK Toruń/online 2022. [EN: Information architecture and networking – media discourse analysis on social networking sites].

„IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów” with the paper: Dziennikarstwo bazodanowe w przestrzeni radia online, UKW Bydgoszcz 2019. [EN: Database journalism in the online radio space at 4th Seminar of Young Media and Communication Experts].

International Conference „The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication” with the paper: Possible future forms of synesthetes’ communication, UKW Bydgoszcz 2019.

National Scientific Conference „Ukraine!” with the paper: Hashtag #StandWithUkraine na Instagramie w czasie wojny – analiza informatologiczna, Ośrodek Badawczy Facta Ficta Wrocław/online 2022. [EN: #StandWithUkraine hashtag on Instagram during the war – informatological analysis].

2nd Scientific Conference „Digital Ninjas” with the paper: Zjawisko selling happiness na Instagramie – relacje na linii influencer-konsument i architektura informacji profili marek, Academia Social Ninja Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków/online 2022. [EN: Selling happiness phenomenon on Instagram – influencer-consument relationships and information architecture of brands’ profiles].