#polityka #politics


Sajna-Kosobucka P., Architektura informacji w witrynach internetowych Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” 2022, 60(2), pp. 44–71. DOI: 10.36702/zin.906. [Information architecture on the websites of the Law and Justice, and the Civic Platform].

National Scientific Conference „Ukraine!” with the paper: Hashtag #StandWithUkraine na Instagramie w czasie wojny – analiza informatologiczna, Ośrodek Badawczy Facta Ficta Wrocław/online 2022. [EN: #StandWithUkraine hashtag on Instagram during the war – informatological analysis].

Kosobucka P., Data Journalism and Politics: Election DataBot, European Data Journalism Network and Media 3.0 Foundation, „Świat Idei i Polityki” 2019, tom 18, pp. 393-408.

„V Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów” with the paper: Architektura informacji w nowych technologiach komunikacyjnych wykorzystywanych przez polskie i amerykańskie partie polityczne, UJ Kraków/online 2021. [EN: Information architecture in new communication technologies used by Polish and American political parties at 5th Seminar of Young Media and Communication Experts].