#radio


Kosobucka P., Dziennikarstwo bazodanowe w przestrzeni radiowej – analiza form prezentacji danych, „Com.press” 2020, 3(1), pp. 78-93. [EN: Database journalism in the radio space – analysis of data presentation forms].

Kosobucka P., Radio Uniwersytet – architektura i zarządzanie informacją. Master’s Thesis, Nicolaus Copernicus University, 2021. [EN: Radio Uniwersytet – architecture and information management].

„IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów” with the paper: Dziennikarstwo bazodanowe w przestrzeni radia online, UKW Bydgoszcz 2019. [EN: Database journalism in the online radio space at 4th Seminar of Young Media and Communication Experts].