Słownik pojęć

P. Sajna-Kosobucka,
Badania architektury informacji na przykładzie radia akademickiego. User Experience i User Interface,
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022.

C

CDWACategories for the Description of Works of Art – jest to zbiór wytycznych dotyczących opisu sztuki, architektury i innych dzieł kultury.

D

DCData Core – ogólny standard metadanych.

E


ECBEuropean Central Bank – tu: statystyki Europejskiego Banku Centralnego

ESAEuropean Space Agency – Europejska Agencja Kosmiczna

EUROSTAT – urząd statystyczny Unii Europejskiej

EMLEcad Metadata Language – standard metadanych opracowany przez i dla dyscypliny ekologii.

I

IMFInternational Monetary Fund – Międzynarodowy Fundusz Walutowy

INSPIRE ISO 19139 – INSPIRE Knowledge Base (baza wiedzy Inspire): Category: ISO 19139 – standard metadanych, wykorzystywany w dyscyplinie nauk o ziemi

O

OECDThe Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

U

UNUnited Nations – Organizacja Narodów Zjednoczonych

P

Project Open Data Metadata Schema v1.1 – pozwala dokumentować i wyświetlać zbiory danych agencji; korzystają z nich agencje federalne USA

S

SAFE – Format SAFE został zaprojektowany jako wspólny format do archiwizacji i przenoszenia danych w obiektach archiwizujących ESA (obserwacje Ziemi)

SDMX – model wymiany danych statystycznych

T

TEIText Encoding Initiative – w dosłownym tłumaczeniu: Inicjatywa kodowania tekstu; standard dla opisu dokumentów tekstowych.

Pozostałe pojęcia pojawią się wkrótce.