#synestezja #synesthesia


Kosobucka P., The future of media: data journalism and synesthetic communication [in:] Future of Media, Changing Journalism and New Communication (eds. R. Sajna-Kunowsky, A. Garczewska), Bydgoszcz 2020, pp. 53-67.

Kosobucka P., Architektura informacji a synestezja – rozważania teoretyczne i przykłady zastosowania w praktyce, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2020, nr 2 (25), pp. 9-28. [EN: Information architecture and synesthesia – theoretical considerations and examples of practical use].

Kosobucka P., How to engage the 5 senses in Tech, Product South, 2020.

2nd Nationwide Scientific Conference WIAD20 „Architektura informacji istotą projektu” with the paper: Architektura informacji a synestezja – rozważania teoretyczne i przykłady zastosowania w praktyce, UMK Toruń/online 2020. [EN: Information architecture and synesthesia – theoretical considerations and examples of use].

International Conference „The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication” with the paper: Possible future forms of synesthetes’ communication, UKW Bydgoszcz 2019.


A lecture for Third Age University: Synestezja: życiowy problem czy dar od Boga?, Fundacja Wiatrak Bydgoszcz 2020. [EN: Synesthesia: a life problem or a present from God?].

A lecture for Student Scientific Association of Psycholinguists at Kazimierz Wielki University: Grapheme-color, chromestezja, TSS. Percepcja krosmodalna w kontekście trzech rodzajów zjawiska synestezji, UKW Bydgoszcz 2018. [EN: Grapheme-color, chromesthesia, TSS. Crossmodal perception in the context of the phenomenon of synesthesia].