witam / welcome / willkommen

Tuż przed ślubem z Radosławem / Just before the wedding with Radoslaw / Kurz vor der Hochzeit mit Radoslaw
Najbardziej aktualne zdjęcie profilowe / The most actual profile picture / Das aktuellste Profilbild
Z draftem mojej książki / With my book manuscript / Mit meinem Buchmanuskript

Paulina Sajna-Kosobucka (PL)

Młody Naukowiec – doktorantka w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, informatolog specjalizujący się w zakresie technologii informacyjnych mediów, dziennikarka i architekt informacji, synestetka, entuzjastka psychologii sukcesu, jogi, muzyki ambientowej i emisji głosu.

AFILIACJA:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Szkoła Doktorska Nauk Społecznych „Academia Rerum Socialium”

Paulina Sajna-Kosobucka (EN)

Young Scientist – PhD Student in the field of communication and media studies, information scientist specializing in the field of media information technologies, journalist and information architect, synesthete, enthusiast of the psychology of success, yoga, ambient music and voice emission.

AFFILIATION:
Nicolaus Copernicus University in Toruń | Doctoral School of Social Sciences „Academia Rerum Socialium”

Paulina Sajna-Kosobucka (DE)

Junger Wissenschaftler – Doktorand im Bereich Kommunikations- und Medienwissenschaften, Informatikerin mit Schwerpunkt Informationstechnologien der Medien, Journalist und Informationsarchitekt, Synästhetikerin, Enthusiast für Erfolgspsychologie, Yoga, Ambient-Musik und Sprachausgabe.

AFFILIATION: Nikolaus-Kopernikus-Universität in Thorn | Doktorandenschule für Sozialwissenschaften „Academia Rerum Socialium”

Moja najnowsza publikacja naukowa / My latest scientific publication / Meine neueste wissenschaftliche Veröffentlichung:

Sajna-Kosobucka P., Architektura informacji w witrynach internetowych Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” 2022, 60(2), pp. 44–71. DOI: 10.36702/zin.906. [EN: Information architecture on the websites of the Law and Justice, and the Civic Platform].


Monografia w druku / a monograph in print / Monographie im Druck:

P. Sajna-Kosobucka, Badania architektury informacji na przykładzie radia akademickiego. User Experience i User Interface, Toruń 2022.


Mój najnowszy wykład online / my latest online lecture / mein neuster Online-Vortrag:

A lecture at the 2nd International Teaching WeekBBC and CNN in the perspective of media convergence – information architecture on websites and social media, Palacký University Olomouc, Czech Republic 2022.


Mój najnowszy referat konferencyjny / My latest conference paper / Mein neuster Konferenzbeitrag:

5th Scientific Conference WIAD23 (World Information Architecture Day) „Orientation and wayfinding” with the paper: Wayfinding na lotniskach badania architektury informacji online i offline, UMK Toruń/online 2023. [EN: Wayfinding at airports online and offline information architecture research].


Grant:

The grant „Mobility for PhD Students” within „Research University – Excellence Initiative” program. The title of the granted project: Information architecture on websites of public media broadcasters, 14 360 PLN, Freie Universität Berlin, FB Politik- und Sozialwissenschaften, Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Arbeitsstelle Medienanalyse/ Forschungsmethoden (05.04.2023-04.05.2023).


rosnące liczby / numbers that keep increasing / steigende Zahlen:


SCHOOLING YEARS

20SCIENTIFIC PUBLICATIONS

6CONFERENCE PAPERS

11AWARDS IN SCIENCE / EDU.

15


time for content in English only…


some facts from life:

  • I am a Global Ambassador of WomenTech Network.
  • I am a blue belt in Karate Shotokan (5 kyu).
  • I got married to Radosław Sajna-Kunowsky, a scientist – expert in media studies, political and global communication, associate professor at Kazimierz Wielki University. Our wedding blog: #SajnaWedding.
  • I met my future husband at a university when he was a doctor, I was an undergraduate student.
  • I was a vlogger having a YouTube channel called „TOP: The Optimistic Power”.
  • As a synesthete, I see colors and shapes of music.
  • Radosław built a big family tree of us. Tap here to see it.
  • I practice yoga and dance cardio in my free time.
  • I began reading at the age of four, and at the same age played the piano by ear for the first time.
  • I come from an educated family of philologists, teachers, linguists, and doctors.

Any questions? Let me know:

Read more about Privacy PolicyLast website update: March 29, 2023.