Nauka / Science / Wissenschaft

Feel free to download papers and use for citations.
©All rights reserved.

Publications/books/papers under preparation are marked in red.

Research stays/theses in progress are marked in blue.

books:

A monograph in preparation: Sajna-Kosobucka P., Badania architektury informacji na przykładzie radia akademickiego. User Experience i User Interface, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022.


book chapters:

Sajna-Kosobucka P., Zjawisko tutorializacji a architektura informacji w tutorialach typu carousel posts na Instagramie [in:] Architektura Informacji. Badania i Praktyka (eds. E. Głowacka, W. Kortas), Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2022, pp. 199-220. [EN: The phenomenon of tutorialization and information architecture in carousel post tutorials on Instagram].

Kosobucka P., The future of media: data journalism and synesthetic communication [in:] Future of Media, Changing Journalism and New Communication (eds. R. Sajna-Kunowsky, A. Garczewska), Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2020, pp. 53-67.


journal articles:

Sajna-Kosobucka P., Architektura informacji w witrynach internetowych Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” 2022, 60(2), pp. 44–71. DOI: 10.36702/zin.906. [Information architecture on the websites of the Law and Justice, and the Civic Platform].

Kosobucka P., Architektura informacji a synestezja – rozważania teoretyczne i przykłady zastosowania w praktyce, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2020, nr 2 (25), pp. 9-28. DOI 10.12775/TSB.2020.013. [EN: Information architecture and synesthesia – theoretical considerations and examples of practical use].

Kosobucka P., Dziennikarstwo bazodanowe w przestrzeni radiowej – analiza form prezentacji danych, „Com.press” 2020, 3(1), pp. 78-93. [EN: Database journalism in the radio space – analysis of data presentation forms].

Kosobucka P., Data Journalism and Politics: Election DataBot, European Data Journalism Network and Media 3.0 Foundation, „Świat Idei i Polityki” 2019, tom 18, pp. 393-408.

Sześć kolejnych papers wysłałam do recenzji, a następne – w przygotowaniu 🙂 |
Another six papers has just been sent to review and next are still in progress 🙂
…stay tuned…


theses:

A thesis in progress: BBC & CNN – architektura informacji w witrynach internetowych i mediach społecznościowych. Doctoral dissertation, NCU 2025. [EN: BBC & CNN – information architecture on websites and social media]. Supervisor: dr. hab. Tomasz Kruszewski, NCU Professor.

Kosobucka P., Radio Uniwersytet – architektura i zarządzanie informacją. Master’s Thesis, Nicolaus Copernicus University, 2021. [EN: Radio Uniwersytet – information architecture and management]. Supervisor: dr. hab. Tomasz Kruszewski, NCU Professor.

Kosobucka P., Data Journalism – pozyskiwanie i wizualizacja danych za pomocą narzędzi Google. Bachelor’s Thesis, Kazimierz Wielki University, 2019. [EN: Data journalism – data acquisition and visualization using Google tools]. Supervisor: dr. hab. Radosław Sajna, UKW Professor.


popular-science publications:

Kosobucka P., How to engage the 5 senses in Tech, Product South, 2020.


grants / awards:

IDUB UMK (Research University – Excellence Initiative NCU): Mobilności dla Doktorantów (Mobility for PhD Students), Information architecture on websites of public media broadcasters (14 360 PLN).


conference papers / workshop seminars:

WomenTech Global Conference 2023 with the paper: Future of Artificial Intelligence and Senses: Multisensory Messages in the Tech Industry, WomenTech Network online (New York/District of Columbia/Berlin/Barcelona/Toronto/San Francisco etc.) 2023.

5th Scientific Conference WIAD23 (World Information Architecture Day) „Orientation and wayfinding” with the paper: Wayfinding na lotniskach badania architektury informacji online i offline, UMK Toruń/online 2023. [EN: Wayfinding at airports – online and offline information architecture research].

5th Scientific Conference in the series Knowledge-Communication-Action entitled „New communication revolution” organized by the Institute of Journalism, Media and Social Communication, with the paper: Współczesne formy komunikacji na Instagramie w czasie wojny w Ukrainie, Jagiellonian University, Kraków 2022. [EN: Contemporary forms of communication on Instagram during the war in Ukraine].

2nd Scientific Conference „Digital Ninjas” with the paper: Zjawisko selling happiness na Instagramie – relacje na linii influencer-konsument i architektura informacji profili marek, Academia Social Ninja Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków/online 2022. [EN: Selling happiness phenomenon on Instagram – influencer-consument relationships and information architecture of brands’ profiles].

National Scientific Conference „Ukraine!” with the paper: Hashtag #StandWithUkraine na Instagramie w czasie wojny – analiza informatologiczna, Ośrodek Badawczy Facta Ficta Wrocław/online 2022. [EN: #StandWithUkraine hashtag on Instagram during the war – informatological analysis].

4th Scientific Conference WIAD22 (World Information Architecture Day) „Connected World” with the paper: Architektura informacja a networking – analiza dyskursu medialnego w serwisach społecznościowych, UMK Toruń/online 2022. [EN: Information architecture and networking – media discourse analysis on social networking sites].

„V Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów” with the paper: Architektura informacji w nowych technologiach komunikacyjnych wykorzystywanych przez polskie i amerykańskie partie polityczne, UJ Kraków/online 2021. [EN: Information architecture in new communication technologies used by Polish and American political parties at 5th Seminar of Young Media and Communication Experts].

International Scientific Conference WIAD21 with the paper: Jak wzbudzić ciekawość na Instagramie – architektura informacji w tutorialach typu carousel posts, UMK Toruń/online 2021. [EN: How to arouse curiosity on Instagram – Information Architecture of carousel tutorials].

National Scientific Conference „Cyfrowość i światy online” with the paper: Tutoriale w formie carousel posts na Instagramie w czasach pandemii, Ośrodek Badawczy Facta Ficta Wrocław/online 2020. [EN: Tutorials in the form of carousel posts on Instagram in the times of pandemic at Digitality and online worlds].

2nd Nationwide Scientific Conference WIAD20 „Architektura informacji istotą projektu” with the paper: Architektura informacji a synestezja – rozważania teoretyczne i przykłady zastosowania w praktyce, UMK Toruń/online 2020. [EN: Information architecture and synesthesia – theoretical considerations and examples of use].

„IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów” with the paper: Dziennikarstwo bazodanowe w przestrzeni radia online, UKW Bydgoszcz 2019. [EN: Database journalism in the online radio space at 4th Seminar of Young Media and Communication Experts].

International Conference „The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication” with the paper: Possible future forms of synesthetes’ communication, UKW Bydgoszcz 2019.


practical implications of research:

static prototypes of Radio Uniwersytet website


research abroad:

Research stay during a grantMobility for PhD Students” within „Research University – Excellence Initiative” program. The title of the granted project: Information architecture on websites of public media broadcasters, 14 360 PLN, Freie Universität Berlin, FB Politik- und Sozialwissenschaften, Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Arbeitsstelle Medienanalyse/ Forschungsmethoden (05.04.2023-04.05.2023).

Research involving participants of 2nd International Teaching Week at the Palacký University Olomouc on the topic: BBC and CNN in the perspective of media convergence – information architecture on websites and social media (07-11.11.2022).


selected guest lectures:

A lecture at the 2nd International Teaching Week: BBC and CNN in the perspective of media convergence – information architecture on websites and social media, Palacký University Olomouc, Czech Republic 2022.

A lecture for Third Age University: Synestezja: życiowy problem czy dar od Boga?, Fundacja Wiatrak Bydgoszcz 2020. [EN: Synesthesia: a life problem or a present from God?].

A lecture for Student Scientific Association of Psycholinguists at Kazimierz Wielki University: Grapheme-color, chromestezja, TSS. Percepcja krosmodalna w kontekście trzech rodzajów zjawiska synestezji, UKW Bydgoszcz 2018. [EN: Grapheme-color, chromesthesia, TSS. Crossmodal perception in the context of the phenomenon of synesthesia].


membership of organizations:

 • PTKS – Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
  since December 2021
 • ECREA – European Communication Research and Education Association
  since October 2021
 • WomenTech Network (Global Ambassador of the organization)
  since June 2020
 • DataJournalism.com
  since August 2019
 • Dla Naszej Gminy (Czersk)
  May 2018 January 2020
 • IASAS – The International Association of Synaesthetes, Artists, and Scientists
  October 2019 – October 2020
 • SKNAI Spektrum
  December 2019 – September 2020

conferences without papers:

 • 2022, December 19: seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją (IFiS, Polska Akademia Nauk) z cyklu  „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny” nt. „Polska kultura polityczna w dobie mediów społecznościowych”.
 • 2021, December 1: WomenTech Global Awards by WomenTech Network.
 • 2020, December 3: WomenTech Global Awards by WomenTech Network.
 • 2020, September 16: WomenTech Connect Mid-Atlantic by WomenTech Network.
 • 2020, June 10-12: WomenTech Global Conference by WomenTech Network.
 • 2018, November 14: Kobiety IT by Nokia Technology Center Bydgoszcz Careers.

courses / projects:

Go to my LinkedIn profile to see Kursy or Projekty. There is also information about awards and more.


education after 2015:

 • 2021: MA in Information Architecture, sp.: modern information environment, Nicolaus Copernicus University; graduated with a grade 5.0 (the best possible).
 • 2019: Technician in Administration, sp.: A68 – customer service in administration units, Czersk Real School; graduated with results: 70% of theory, 90% of practice.
 • 2019: BA in Journalism and Communication, sp.: marketing, promotion, press advocacy, Kazimierz Wielki University; graduated with a grade 5.0 (as above).

More information on LinkedIn.


scientific interests
oscillating around media information technologies:

INFORMATION
ARCHITECTURE

CONTEMPORARY INFORMATION ENVIRONMENT

SOCIAL MEDIA,
TV & RADIO

UX RESEARCH

SYNESTHESIA IN TECHNOLOGY & MEDIA


DATA JOURNALISM


Didn’t find the item you were looking for?

Check out following keywords:

A to dla tych, którzy wolą szukać w jęz. polskim:)